امتیازدهی

همانطور که می دانیم امتیازها بازتاب نظرات همسفرانمان و روشی برای ثبت تجربه ی سفر هستند. لذا از این طریق می توانیم سایرین را در انتخابی مناسب یاری کنیم. سیستم امتیازدهی در همپا  دارای دو بخش است که در آن به امتیاز اجتماعی همسفر خود ستاره می دهید و نظر شخصی خودتان در مورد سفری که داشتید را ثبت می کنید.

هر چه امتیازها بهتر باشد نشان دهنده ی این است که شخص مورد نظر قابل اعتماد و دارای رفتاری مناسب از لحاظ فرهنگی و اجتماعی است و در نتیجه سایر کاربران او را به عنوان همسفر خود انتخاب می‌ کنند و در اولویت آن‌ها قرار می‌گیرد.

شما نیز به عنوان همران (راننده) یا همپا (مسافر) پس از اتمام هر سفر می‌توانید به همسفر خود امتیاز داده و تجربه ی سفر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. امتیازاتی که همسفران برای یکدیگر ثبت می کنند برای آن شخص نمایش داده نشده و لذا می توانید اطمینان حاصل کنید که نظرات صادقانه سایر کابران را مطالعه می کنید.

لازم به ذکر است که پس از پایان سفر صفحه ی امتیازدهی برای شما فعال می گردد.

روند امتیازدهی:

در اپلیکیشن همپا روند امتیازدهی بلافاصله بعد از پایان سفر موفق آغاز می شود. و برای همران (راننده) و همپا (مسافر) متفاوت است. در اپلیکیشن همپا، این همران (راننده) است که ابتدا نسبت به امتیازدهی اقدام می کند.

اگر همران (راننده) هستید بلافاصله پس از پایان سفر به صفحه ی سفرها در اپلیکیشن مراجعه کرده و با انتخاب سفر مورد نظر گزینه ی “پایان سفر” را بزنید. در این صفحه شما می توانید به اخلاق اجتماعی همسفر خود ستاره داده و نظر خود را در مورد سفری که با ایشان داشتید بنویسید و سپس گزینه ی “پایان سفر” را بزنید.

اگر همپا (مسافر) هستید پس از اینکه همران (راننده) شما پایان همسفری را زدند، صفحه ی پایان سفر برای شما نمایش داده می شود، به اخلاق رانندگی و اخلاق اجتماعی همران (راننده) خود ستاره داده و نظر خود را در مورد سفر بنویسید و سپس گزینه ی “پایان سفر” را بزنید.

لازم به ذکر است که امتیازی که در کنار تصویر پروفایل شما در اپلیکشین نمایش داده می شود مجموع امتیازاتی است که تمام کابرانی که با شما سفر داشتند ثبت کرده اند.

در شرایطی که مشکلی در انجام سفر برای شما رخ داده می توانید موضوع را به واحد پشتیبانی تیم همپا گزارش کنید تا موضوع هر چه سریعتر پیگیری شود.

مثال‌هایی از امتیازها:

۵ ستاره: او قابل اعتماد است، شما احساس راحتی خواهید کرد و تجربه ی خوشایندی از سفر خواهید داشت.

۴ ستاره: من احساس خوبی داشتم، سفر راحتی داشتم.

۳ ستاره: نظری در مورد این تجربه ندارم، معمولی بود.

۲ ستاره: تجربه‌ی خوبی نبود و به دیگران او را پیشنهاد نمی‌کنم.

۱ ستاره: تجربه‌ی ناخوشایندی بود، فرد مورد نظر رفتار ناپسندی داشت.