امتیازدهی

امتیازها بازتاب نظرات دیگران هستند. امتیازهای خوب نشان میدهند که شخص مورد نظر قابل اعتماد و دارای رفتاری مناسب است که و دیگران او را برای همسفری پیشنهاد می‌کنند. همچنین زمانی که شما امتیاز خوبی داشته باشید، دیگران میخواهند که با شما سفر کنند و همسفری برایتان راحت‌تر شده و در اولویت آن‌ها قرار می‌گیرید.

شما نیز به عنوان همران یا همپا پس از اتمام هر سفر می‌توانید به هم‌سفر خود امتیاز دهید و اعلام کنید که سفر به خوبی صورت گرفته است.

اگر شما به کسی امتیاز بدهید او قادر نخواهند بود امتیازی را که شما داده اید ببینند تا زمانی که او نیز به شما امتیاز دهد. این یعنی شما میتوانید اطمینان حاصل کنید که یک نظر صادقانه داده‌اید. پس از پایان سفر و دریافت امتیاز شما از طریق اعلان‌ها مطلع خواهید شد.

 

روند امتیازدهی:

در ابتدا همرانی را متصور شوید که چند همپا هم‌سفر او شده‌اند، او به دنبال آن‌ها می‌رود و پس از پایان سفر، به همپایان امتیاز می‌دهد و مشخص می‌کند که آن‌ها را به مقصدشان رسانده است، سپس برای همپاها هم اعلان امتیاز ارسال می‌شود و حالا همپاها باید به همران امتیاز دهند و مشخص کنند که سفرشان به درستی انجام شده است. درصورتی که مشکلی در انجام شدن سفر رخ داد، حتما گزارش دهید و مشخص کنید که مشکل چه بوده، همچنین امکان تماس با پشتیبانی هم برای شما فراهم شده است.

 

امتیاز به همران:

شامل دو بخش «نوع رفتار، برخورد و ادب اجتماعی» و «فرهنگ رانندگی» است. امتیازی که همران دریافت می‌کند از مجموع این دو امتیاز است.

 

امتیاز به همپا:

شامل یک بخش «نوع رفتار، برخورد و ادب اجتماعی» است که امتیاز دریافتی همپا را مشخص می‌کند.

 

مثال‌هایی از امتیازها:

۵ ستاره: او قابل اعتماد است، شما احساس راحتی خواهید کرد و تجربه ی بسیار خوشایندی خواهید داشت.

۴ ستاره: من احساس خوبی داشتم، راحت بودم.

۳ ستاره: نظری در مورد این تجربه ندارم، معمولی بود.

۲ ستاره: تجربه‌ی خوبی نبود و به دیگران او را پیشنهاد نمی‌کنم.

۱ ستاره: تجربه‌ی بسیار ضعیف و بدی بود، فرد مورد نظر رفتار ناپسندی داشت.