لطفا از ابزارک برا گذاشتن منو استفاده کنید تجربه خوش همسفری - همپا شو

۱قلمرو و تعاریف

این شرایط و قوانین عمومی استفاده مربوط به تمام سرویس هایی است که توسط سیستم همپا فراهم شده‌اند.

سیستم همپا صاحب و مجری وبسایت www.hampasho.com و اپلیکیشن همپا است.

شرایط تعریف شده

"سیستم همپا" شرکتی که از خدمات همسفر یابی روی اپلیکیشن و سایت نگهداری می‌کند.

"هزینه‌های رزرو" یعنی هزینه‌های پرداختی به همران در ازای سرویس حمل و نقل در سیستم همپا که توسط شخص شما از طریق درگاه بانکی اپلیکیشن یا سایت انتقال می یابد، همچنین این هزینه میتواند شامل موارد لغو سفر یا جریمه باشد.

"تایید رزرو" به همان معنی است که در بخش ۲-۴-۲ توضیح داده شد.

"شرایط" یعنی مجموعه شرایط و قوانین عمومی استفاده و سیاست حفظ حریم خصوصی.

"هزینه‌ی کارمزد" به معنی هزینه‌هایی جدای هزینه‌ی رزرو است که بوسیله سیستم همپا تعیین می شود، و میزان مشخص بین ۱۰٪ تا ۱۱٪ هزینه رزرو را دارد و برای خدمت رسانی و حفظ سیستم همپاست.

"همران" یعنی استفاده  فردی از اپلیکیشن برای پیشنهاد همسفر شدن با یک همپا (مسافر) و رساندنش به مقصد موردنظر و در زمان توافق شده با تبادل هزینه‌های رزرو.

"همپا" یعنی فردی که در استفاده از اپلیکیشن همپا در جهت همسفری با یک همران اعلام رضایت کرده‌است.

"سفر دارای صلاحیت" به همان معنیست که در بخش 1-4-2 توضیح داده‌شد.

"همسفری" به معنی به اشتراک گذاشتن وسیله نقلیه برای یک سفر یا بخشی از آن و بوسیله همرانی است که یک مسافر را در این سفر یا بخشی از آن و با مبادله هزینه‌های مشارکت حمل می‌کند.

"خدمات یا سرویس" به هر خدمت یا سرویسی که توسط سیستم همپا برای هر کاربری فراهم می‌شود گفته‌ می‌شود.

"سیستم همپا" همان www.hampasho.com و هر وبسایت، یا اپلیکیشن دیگری است که توسط شرکت به تنهایی یا با کمک دیگران (که سرویسهای مشابه شامل سایتهای کوچک و یا زیرسایتها را در قالب اپلیکیشن و یا وبسایت ارائه می‌دهند) ویرایش، نگهداری یا اجرا می‌شود.

"سفر" به معنی سفری است که در آن همپا (مسافر) و همران بعد از هماهنگی و  تراکنش مالی از طریق  اپلیکیشن یا سایت توافق کرده‌اند و باید یک سفر دارای صلاحیت باشد.

"کاربر" به یک همپا (مسافر)، یا همران در اپلیکیشن همپا کاربر گفته ‌می‌شود.

"حساب کاربری" به مجموعه ای از اطلاعات شخصی  کاربر در اپلیکیشن همپا گفته می شود.

"نقدینگی" بخشی از اپلیکیشن که در آن اطلاعات مالی، تراکنش ها و امکان پرداخت و برداشت فراهم است.

"برگ" واحد نقدینگی سیستم همپا است و تراکنش ها با آن سنجیده و انجام می گردد. هر برگ معادل 100 تومان است.

"خودرو" به معنی وسیله‌ایست که بوسیله آن همران همپا (مسافر) را از مبدا ثبت شده به مقصد ثبت شده می رساند.

2-1 پذیرش شرایط

این شرایط به هر استفاده‌ای از سیستم همپا برمی‌گردد. بوسیله استفاده از سیستم همپا، کاربران این شرایط را به طور کامل می‌پذیرند حتی اگر کاربری حساب کاربری نساخته باشد.

دسترسی به خدمات تنها در صورت پذیرش کامل شرایط امکانپذیر خواهدبود.هیچ کاربری حق پذیرش بخشی از شرایط را نخواهد داشت. همه‌ی کاربران شرایط منشور و اینکه اطلاعاتشان تحت سیاست حفظ حریم خصوصی پردازش خواهد شد، را می‌پذیرند.

هنگامی‌که هر یک از کاربران شرایط  را زیر پا بگذارد  سیستم همپا حق دارد کاربر را با پرسش و گمان و یا بدون اعلام حذف یا از دسترس خارج کند.

توافقنامه‌‌ای که برای همسفری موقت بین سیستم همپا و همران و مسافر وجود دارد بخشی از این توافقنامه‌ها یا توافقنامه‌های بین ‌آنها نیست.

تغییرپذیری شرایط ، سیستم، و خدمات

سیستم همپا حق این را دارد که در هر زمانی شرایط را تغییر دهد. بعلاوه سیستم همپا ممکن است خدمات را تغییر دهد (عملکرد یا ظاهر سیستم بدون اطلاع و مسئولیتی در برابر کاربران)

هر تغییری در سیستم، خدمات یا شرایط در سریعترین زمان ممکن روی وبسایت و اپلیکیشن منتشر خواهد شد.

کاربران هنگامی‌که از خدمات همپا مطابق با تغییرات انتشار یافته استفاده می‌کنند گمان می‌شود که هر شرایط تغییریافته‌ای را پذیرفته‌اند. تغییرات روی هیچ سفر و رزروی که قبل از انتشار شرایط تغییریافته انجام شده باشد، اعمال نخواهد شد.

 1. استفاده از خدمات

  1. حساب کاربری و دقت اطلاعات

در راستای استفاده از خدمات هر کاربر باید یک حساب کاربری بسازد و با فراهم کردن اطلاعات شخصی درخواست شده توسط سیستم همپا موافقت کند. به طور خاص کاربران نیاز دارند نام و نام خانوادگی، سن، عنوان، شماره تلفن معتبر و ایمیلشان را وارد کنند. استفاده از همپا محدود به افرادی است که در زمان ثبت اطلاعات بالای 18 سال باشند.

کاربران صحت، کامل بودن و دقت اطلاعاتی که در زمان ایجاد حساب کاربری و هرزمان دیگری برای سیستم همپا فراهم کرده‌اند، را می‌پذیرند. کاربران همچنین می‌پذیرند هر اطلاعاتی که از سیستم همپا تامین شده و یا روی سیستم در ارتباط با سفر، وسیله نقلیه و همسفری گذاشته شده ، درست خواهد بود.

سیستم همپا هیچ مسئولیتی در ارتباط با ناقص بودن، نادقیق بودن، اشتباه و یا جعلی بودن اطلاعات کاربران ندارد.

بجز در شرایط خاص کاربران حق ایجاد بیش از یک حساب کاربری را ندارند. هیچ کاربری نمی‌تواند از طرف فرد دیگر یا به عنوان شخصی دیگر حساب کاربری ایجاد کند.

نقض هر یک از این شرایط باعث تعلیق فوری حساب کاربری خواهد شد و آنها ممکن است از دسترسی به هر خدمت دیگری بازداشته‌شوند.

بوسیله پذیرش شرایط ، کاربران یا هر شخصی که تمایل دارد به عنوان یک کاربر باشد، این حقیقت را که سیستم همپا ممکن است مستندات هویتی مربوط به آنها (شامل و نه محدود به پاسپورت، گواهینامه کامل و موقت) را جهت تایید اعتبار بوسیله شخص ثالث ، جمع آوری کند را می‌پذیرد.

-فعالیت های غیر هم سفری از سیستم همپا

سایت و خدمات بصورت یک پلت‌فرم آنلاین رانندگان و مسافران را در ظرفیت‌های شخصی به هم متصل می‌کند. ممکن است از سایت و خدمات برای اشتراک خودرو بین مسافر و همران استفاده نشود. ممکن است پیشنهاد و قبول مشارکت برای منافع و یا هر زمینه حرفه‌ای و تجاری دیگری باشد. در نتیجه حساب کاربردی( بجز حرفه‌های خاصی چون راننده تاکسی، آژانس، و…) توسط سیستم همپا تعلیق و بسته می‌شود. شرکت‌ها و مراکز خدمات وسایل نقلیه ممکن است فکر کنند این کاربرها برای ایجاد سود و منافع شخصی به استفاده از پلت‌فرم ما می‌پردازند. درصورت تردید و ابهام، سیستم همپا ممکن است از همران بخواهد که کپی کارت، سند ثبت نام و یا هر سند دیگری که نشان دهند این شخص حق دارد از این پلت‌فرم برای سفرهای خود استفاده کند و از آن برای سوددهی و منافع تجاری استفاده نمی‌کند، را ارائه نماید.

همران ها نباید از سفرها برای سوددهی و منافع شخصی استفاده کنند. پرداخت هزینه‌ها و خدمات ممکن است تنها منجر به جبران هزینه‌های همران شود و نباید از آن‌ها برای هرگونه سود و منفعت اضافه استفاده کرد. همران حق ندارد  هزینه اضافه‌ای بابت انواع سفرهای ارائه شده توسط همران (مسیرهای مختلف)، طول سفر(مدت مسیر) و یا تعداد مسافرهای جابه‌جا شده دریافت کند. این امر در مورد تمام فعالیت‌ها، ترتیبات، خدمات رزرو با استفاده از سایت و یا هرگونه خدمات اضافه و فعالیتی که ممکن است بین همران و مسافر به توافق رسیده باشد نیز صدق می‌کند. همران نباید از این خدمات اضافه برای گرفتن سود و یاهزینه بیشتر از مسافر استفاده کند. ( مسافر ممکن است این خدمات را قبول نکند و یا همگی آن‌ها را بپذیرد.) این خدمات شامل (بدون محدودیت) تحویل بسته، زمان انتظار، جمع آوری مسافران اضافه بغیر از مسافر و… می‌شود.

تمام سفرها باید از مبدا ( نقطه سوار شدن مسافرها) تا مقصد از طریق سایت توافق شده باشد. همران نباید مسافر را از مسیر و یا مکانی که قبلا در سایت توافق نشده است سوار کند و یا به مقصد برساند.  مسافران یادآور می‌شوند که استفاده رانندگان از خدمات سایت به منظور اهداف حرفه یا و یا تجاری ممکن است منجر به باطل شده حساب آن‌ها شود. شرایط ویژه و مسئولیت سیستم همپا در قبال هر رابطه و نقض قوانین توسط مسافر و یا رانندگان، ارائه خدمات از طریق سایت در زمینه‌های حرفه ای و تجاری بطور بالقوه‌ای منجر به بی‌اعتباری حساب کاربری همران خواهد شد.

وضعیت سیستم همپا:

سیستم همپا خدماتی را در زمینه حمل‌ونقل ارائه نمی‌کند. سیستم همپا تنها یک پلت‌فرم ارتباطی برای تعامل و ارتباط کاربران با یکدیگر است. سیستم همپا در زمینه سفر و مقصدهای متعدد دخالتی نمی‌کند. توافق برای همسفر شدن بین همران و مسافران صورت می‌گیرد. سیستم همپا هیچ تعهدی در قبال شرایط توافق و معامله بین کاربران ندارد و همچنین سیستم همپا مسئولیتی در مورد رزروهای صورت گرفته برعهده نخواهد داشت.

ذخیره اطلاعات مربوط به پرداخت هزینه‌ها مطابق بند 2.3 و2.4 صورت می‌گیرد. سیستم همپا نه در حال حاضر و نه در آینده به عنوان یک نماینده و وکیل برای کاربران عمل نخواهد کرد. نقض هرگونه این شرایط ممکن است منجر به تعلیق فوری حساب کاربری کاربر و محدود کردن امکان دسترسی به خدمات بیشتر شود.

2.3– انواع پرداخت و رزرو

سیستم همپا این امکان را فراهم می‌کند که کاربرها بطور رایگان با هم ارتباط داشته باشند  و با یکدیگر در مورد نقطه سوار شدن و شرایط سفر مثل اندازه توشه و بار، مجاز بودن سیگار کشیدن، همراه داشتن حیوانات خانگی، گوش دادن به موسیقی و….  به توافق برسند. با توجه به ماهیت خدمات و این واقعیت که سیستم همپا این خدمات را بصورت رایگان به رانندگان و مسافران ارائه می‌کند، بنابراین سیستم همپا هیچ تعهدی در قبال لغو رزرو، تغییرات در آخرین لحظه، کنسل شدن سفر توسط همران یا مسافر، و… نخواهد داشت.

مسئله پرداخت هزینه رزرو توسط مسافران، از طریق پرداخت در سایت سیستم همپا صورت می‌گیرد.

بند 2.4 به عنوان لغو و کنسل شدن خدمات ارائه شده درنظر گرفته شده است. سیستم همپا بخشی رابرای مدیریت لغو رزرو و یا تماس در قبال آن برعهده نخواهد داشت. خدمات همسفر شدن با توافق خود همران و مسافر ارائه می‌شود.

توجه داشتن به این نکته ضروری است که سیستم همپا حق تغییر هر قسمت از سایت و خدمات آن مثلا اضافه کردن خدمات و آپشن‌های جدید را داشته و این حق برای او محفوظ است.

2.4– خدمات لغو

سیستم همپا برای کاهش خسارت و خطرات ناشی از لغو یک سفر و یا عدم پرداخت هزینه سفر، خدمات مربوط به لغو را برای کاربران فراهم کرده است. با این حال و در این شرایط سیستم همپا هیچ اعمال نفوذی روی مسئولیت کاربران در قبال کنسل کردن سفر و یا پرداخت نکردن هزینه سفر برعهده نخواهد داشت. خدمات لغو عبارتند از:

 • اگر شرایط مجموعه‌ای زیر اتفاق بافتد همران محق بوده و در قبال لغو دیرهنگام سفر توسط مسافر می‌تواند غرامت دریافت کند.
 • درحالتی که اطمینان حاصل شود شرایط همسفر شدن توسط همران رعایت می‌شود، هزینه همسفری به او پرداخت خواهد شد.

حق ارائه خدمات لغو برای سیستم همپا محفوظ بوده و در حوزه صلاحدید اوست.

لغو دیرهنگام به معنای لغو سفرهای درون شهری در فاصله ی کم تر از یک ساعت مانده به زمان سفر، و برای سفرهای برون شهری یک روز مانده به سفر است.

2.4.1– شرایط قابل اجرا در سرویس لغو

 • خدمات لغو در مورد سفرهایی درنظر گرفته می‌شود که هزینه رزرو قبلا پرداخت شده باشد.( سفرهایی که این شرایط را دارند در پاراگراف بعدی شرح داده خواهد شد.)
 • سفری که با یک آگهی خاص در سایت قرار داده می‌شود و شامل یک سفر واجد شرایط و موقتی برای یک تاریخ و زمان خاص با مبدا و مقصد مشخص است.
 • حق محدود کردن تعداد دفعات استفاده کاربران از خدمات لغو سفرهای موقتی برای سیستم همپا محفوظ است.
 • اگر هر یک از کاربران سیستم همپا دو بار لغو دیرهنگام سفر انجام دهند حساب کاربری آنان مسدود خواهد شد.

2.4.2– چگونگی رزرو همسفر شدن در سفرهای واجد شرایط (qualifying trip)

همران خلاصه‌ای از سفر و دیگر شرایط مربوط به آن را در سیستم قرار می‌دهد و زمان مشخص حرکت از مبدا به مقصد، تاریخ، هزینه هر صندلی و … را بیان می‌کند. مسافران نیز یک یا چند صندلی را برای سفر رزرو کرده و هزینه مربوط به سفر و یا هزینه رزرو را از طریق پرداخت برگ از اعتبار نقدینگی انجام می‌دهد.  بعد از پرداخت هزینه سفر یا رزرو سیستم همپا ایمیل تایید رزرو را برای همران و مسافر ارسال می‌کند. هنگامی که تاییدیه رزرو ارسال شد، عملیات رزرو تکمیل می‌شود.  بر اثر تایید رزرو، همران و مسافر باید مقررات مالی مربوط به بند2.4.5 و شرایط لغو سفر در بند 2.4.4 را بپذیرند. رزرو یک فرایند شخصی برای مسافر و همران است.

هویت همران و مسافر باید با هویت ثبت شده از هریک از آن‌ها در سیستم همپا تطابق داشته باشد. اگر هویت همران و مسافر با هویت ارائه شده در سایت تطابق نداشته باشد هر کاربری مجاز به لغو سفر خواهد بود. همران متعهد می‌شود که در قبال آگهی که در سیستم همپا قرار داده است در تاریخ و زمان مقرر با مسافران همسفر شود. همچنین همران این تعهد را می‌دهند که اتومبیل او از لحاظ داشتن امکانات مناسب و ظرفیت صندلی آگهی شده متناسب با قیمت پیشنهادی برای رزرو آنلاین است.

2.4.3– شرایط پرداخت برای سفر

هزینه رزرو:

هزینه رزرو از طریق درگاه‌های اینترنتی از مسافر گرفته می‌شود. هزینه رزرو شامل هزینه ی هم سفری به علاوه ی کارمزد سیستم همپا است که به صورت زیر محاسبه می‌شود:

هزینه ی سفر + %10 برای سفرهای درون شهری

هزینه ی سفر + %11 برای سفرهای بین شهری

هزینه ی سفر توسط همران تعیین می گردد، اما مقدار پیشنهادی ما در صورتی که سفر شما زیر 20 کیلومتر است، هزینه سفر به ازای هر کیلومتر 284 تومان می‌باشد و برای سفرهای بالای 20 کیلومتر تا 20 کیلومتر اول هزینه هر کیلومتر 200 تومان و بیشتر از 20 کیلومتر، به ازای هر کیلومتر 71 تومان می باشد. همران میتواند هزینه ها را تا سه برابر زیاد یا تا نصف کاهش دهد.

پرداخت به همران در سفر (پرداخت آنلاین):

بعد از اتمام سفر، مسافر باید در عرض 7 روز در حساب کاربری خود میزان رضایت‌مندی و نظر خود را از سفر با همران برای سفرهای رزرو شده قبلی اعلام نماید. در پایان این بازه زمانی اگر مسافر نظر خود را اعلام نکرده باشد این تلقی می‌شود که تمام هزینه‌های پرداخت، هزینه رزرو و شرایط سفر با همران را پذیرفته و هیچ اعتراضی نداشته است. در حداقل زمان ممکن بعد از پرداخت هزینه سفر توسط مسافر، حساب کاربری همران شارژ شده و هزینه رزرو به سیستم همپا پرداخت می‌شود. ( بعد از پرداخت آنلاین هزینه سفر از طریق درگاه‌های اینترنتی توسط مسافر سیستم همپادر طول 5 روز کاری پس از پرداخت از طریق سایت  این هزینه را به حساب کاربری همران منتقل می‌کند.) در حالت ویژه به مسافر این امکان داده می‌شود که تا حداکثر یک ماه بعد از تاریخ اعتبار پرداخت، هزینه سفر را از طریق سیستم همپا پرداخت کند. جزئیات هیچ یک از پرداخت‌ها بدون اجازه همران در اختیار بقیه قرار گرفته نمی‌شود و اطلاعات بانکی همران در قسمت "نمایش اطلاعات بانکی" در حساب کاربری او قرار دارد و بدون اجازه او در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد. بجز پرداخت نقدی و پرداخت با چک بقیه  انتقال وجه‌ها در سیستم همپا از طریق حساب‌های بانکی صورت می‌گیرد.

سیستم همپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال خطا و اشتباه در پرداخت هزینه به همران را برعهده نخواهد داشت. این هزینه‌ها شامل هزینه هایی است که به علت خطای درگاه‌های بانکی اتفاق افتاده یا مواردی از این دست است. استفاده جعلی از کارت بانکی مسافر و یا خطای بانکی فرآیند پرداخت را با مشکل مواجه می‌کند و این روند خارج از کنترل معقول سیستم همپا بوده و هیچ مسئولیتی در این زمینه بر عهده نخواهد داشت. در این شرایط همران متعهد می‌شود که هر وجهی که به حساب کاربری او اضافه شده است را از طریق سیستم همپا بازگرداند.

2.4.4– شرایط پرداخت سفر لغو شده

شرایط توافق شده بین همران و مسافر در مورد جبران خسارت‌های ناشی از لغو سفر بعد از رزرو به شرح زیر است:

 • اگر سفر کم تر از یک ساعت مانده به آغاز سفربرای درون شهری و یک روز برای بین شهری توسط همران لغو شود، تمامی هزینه سفر و هزینه رزرو به علاوه ی %30 خسارت به مسافر بازگردانده می‌شود.
 • اگرمسافر سفر را زودتر از یک ساعت مانده به آغاز سفر برای درون شهری و یک روز برای بین شهری لغو کند، تمامی هزینه سفر به مسافر بازگردانده می‌شود. در نتیجه همران از هیچ غرامتی برخوردار نخواهد بود. ( نیم تواند هیچ غرامتی بگیرد.) در غیر از این صورت هزینه ی سفر و کارمزد خدمت از حساب مسافر کسر می گردد.

هر صندلی که تحت این شرایط توسط مسافر کنسل شود بصورت خودکار در سامانه رزرو آنلاین سایت قرار خواهد گرفت و مشمول شرایط رزرو مجدد می‌شود.

2.4.5– مقررات مالی اضافه مربوط به سفر

تمامی مبالغی که تحت عنوان هزینه پرداخت و یا هزینه رزرو بصورت پرداخت آنلاین در سایت سیستم همپا صورت می‌گیرد، به حساب بانکی تعیین شده همران منتقل شده و برای همران قابل پرداخت خواهد بود.

هیچ کدام از همران و مسافر مایل به ایجاد یک حساب سپرده جدیدی نیستند. برای به حداقل رساندن اثر تقلب در کارت‌های اعتباری و برای جلوگیری از پول‌شویی، کاربران ثبت هرگونه اطلاعاتی برای بررسی سند هویت و اثبات آدرس آن‌ها در سایت سیستم همپا و یا درگاه‌های پرداخت آنلاین بانکی را می‌پذیرند. در صورت عدم پاسخ فوری به این درخواست، سیستم همپا حق تعلیق خدمت‌رسانی و یا بستن پرداخت از این طریق را خواهد داشت و کاربران این موضوع را پذیرفته اند. درصورتی که اسم و هویت همران قابل روئیت نباشد، هیچ پرداختی به حساب کاربری همران صورت نخواهد گرفت.

2.5– تعهدات همران و مسافران

تعهدات همران:

هریک از رانندگاه متعهد می شوند که:

 • آن‌ها باید در زمان و مکان مورد توافق حضور پیدا کنند.
 • آن‌ها باید هرگونه تغییر در سفر را فورا به اطلاع مسافران برسانند.
 • اگر همران تصمیم به تغییر هر یک از شرایط سفر را داشته باشد، همران باید قبل از سفر با تک تک مسافرانی که سفر را رزرو کرده‌اند تماس گرفته و با آن‌ها به توافق برسد. اگر هریک از مسافران شرایط جدید را نپذیرد، مسافر می‌تواند سفر را کنسل کند و هزینه پرداخت شده و هزینه رزرو را از همران دریافت کند و همران نباید هیچ گونه غرامتی را از مسافر دریافت کند.
 • همران باید در تمامی طول سفر رفتار خوب و مناسبی با مسافران داشته باشد.
 • همران باید به میزان تعیین شده در سیستم بعد از زمان توافق شده منتظر مسافران بماند.( هرچند که انتظار می‌رود که مسافران نیز وقت شناس باشند.)
 • همران باید تمامی قوانین و مقررات جاده‌های کشوری که در آن رانندگی می‌کند را رعایت کند.

تعهدات مسافران:

هر یک از مسافران متعهد می‌شوند که:

 • آن‌ها باید به موقع در مکان مورد توافق با همران حضور پیدا کنند.
 • اگر می‌خواهند سفر را کنسل کنند باید هرچه سریع تر به همران و سیستم همپا اطلاع دهند.
 • در تمامی طول سفر باید رفتار مناسبی داشته باشند.
 • آن‌ها باید به میزان تعیین شده در سیستم همپا در محل توافق با همران برای شروع سفر صبر کنند.( منتظر بمانند.)
 • آن‌ها باید هزینه سفر را به همران و هزینه رزرو را به سیستم همپا پرداخت کنند.

اگر هریک از مسافران و همران شرایط فوق و دیگر توافقات مربوط به سفر را رعایت نکنند، سیستم همپا این حق را دارد که حساب کاربری او را مسدود کرده و امکان دسترسی او به خدمات سایت را محدود نماید.

2.6– حق بیمه

همران متعهد می‌شود که بیمه هایی چون شخص ثالث یا بیمه های بین المللی را که با امنیت مسافران در ارتباط است از شرکت های معتبر تأمین کند. در صورت درخواست مسافران همران باید اعتبار بیمه نامه خود را به آن‌ها نشان دهد. همران متعهد به داشتن گواهینامه معتبر، کارت ماشین، گواهی ثبت نام رزرو، بیمه‌نامه ماشین و… است و مسافر می‌تواند در هر زمانی در طول سفر از همران بخواهد تا این مدارک را به او نشان دهند.

مسافران تحت بیمه شخص ثالث هستند. با این حال سیستم همپا به این قوانین بسنده نمی‌کند و همرانها موظف هستند که امکان بررسی اعتبار بیمه خود را چه در ایران و چه در هر نقطه دیگر دنیا فراهم نماید. اطلاعات بیشتر در مورد بیمه در ادامه توضیح داده می‌شود.

همران باید اعلام کند که خودرو او در طول سفر تحت پوشش بیمه است و همران باید تایید کند که بیمه‌نامه او اجازه حمل مسافر را می‌دهد و همه مسافران را در مقابل هر تصادف و یا حادثه ای که در طول سفر رخ دهد بیمه می‌کند.

همران و مسافر باید مطلع باشند که بیمه نامه استاندارد غیر تجاری ممکن است خسارت و ضرری که توسط همران برای سود بردن ایجاد شده است را پوشش ندهد. در قبال بیمه همران مجاز به دریافت هزینه اضافه بر هزینه سفر از مسافر نیست.

همران متعهد می‌شود که هزینه‌های خودروی خود شامل سوخت، تلفاتف تعمیرات و نگهداری، استهلاک و بیمه خودرو را حساب کند و تضمین کند که مجموعه هزینه درخواستی از مسافر به منظور منفعت طلبی نخواهد بود.

در صورتی که همران به دنبال منفعت طلبی باشد و یا بیمه نامه او اعتبار نداشته باشد و یا هرگونه اتفاق دیگر، همران مسئول عواقب مالی و تلفات و خسارت‌های ناشی از سفر خواهد بود و سیستم همپا هیچ مسئولیتی در قبال همران و مسافر نخواهد داشت.

اطلاعات بیشتر در مورد هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل در ادامه بیان خواهد شد.

2.7– مدیریت اختلافات بین کاربران

سیستم همپا به کاربران خود این امکان را می‌دهد که بصورت آنلاین به حل و فصل اختلافات خود بپردازند اما این سرویس الزامی نیست. در واقع سیستم همپا هیچ الزامی برای حل و فصل اختلافات بین کاربران ندارد و این سرویس با صلاحدید سیستم همپا ایجاد شده و در هر زمان قابل حذف شدن است. اگر هرگونه اختلافی حل نشد سیستم همپا مبلغ پرداخت شده توسط مسافر را تا یک توافق دوستانه بین مسافر و همران و یا تصمیم قضایی قطعی شده نزد خود محفوظ نگه می‌دارد.

2.8– تایید صحت شماره تلفن

به منظور افزایش اعتماد، جلوگیری از غلط املایی و اشتباه وارد کردن اعداد، هر کاربر می‌تواند شماره تلفن همراه خود را بازبینی کند. بعد از اینکه کاربر شماره تماس خود را در سایت سیستم همپا ثبت کرد، یک کد چهار رقمی برای او پیامک می‌شود که باید در سایت وارد کند و فرآیند ثبت نام تکمیل گردد. این سرویس بجز هزینه هایی که توسط اپراتورهای تلفن همراه برای دریافت پیامک اعمال می‌شود، رایگان خواهد بود و سیستم همپا هزینه‌ای را در قبال پیامک دریافت نمی‌کند.

2.9– سفرهای بین‌المللی و رزرو آنلاین بین‌المللی

ممکن است از رزروهای سایت برای سفرهای بین المللی استفاده شود. سفرهای بین المللی شامل هر سفری خارج از مرزهای ایران است. اگر رزرو برای سفرهای بین المللی انجام شود، همران باید اطمینان حاصل کند که بیمه نامه او سفرهایی خارج از مرز ایران را نیز پوشش می‌دهد. همران همچنین باید مطمئن شود که خودرو او با همه قوانین و محدودیت‌های قابل اجرا در هر کشور دیگری سازگار است.

3– بدهی

سیستم همپا هیچ مسئولیت در قبال توافق‌های انجام شده بین همران و مسافر و یا آسیب‌های وارده در اثر سهل‌انگاری در طول سفر نخواهد داشت.

سیستم همپا امکان دسترسی 24 ساعته به سیستم را فراهم می‌کند ولی گاهی اوقات ممکن است به علت تعمیرات، نگهداری، معرفی امکانات و خدمات جدید امکان دسترسی به سیستم محدود و خارج از کنترل سیستم همپا باشد.  سیستم همپا هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه خطا، حذف، تغییر اطلاعات و یا هرگونه مشکلات فنی که در حین استفاده کاربر از سایت رخ می‌دهد را نپذیرفته و اگر کاربر با مشکلی مواجه شد بهتر است با سیستم همپا تماس گرفته تا مشکل در اسرع وقت برطرف شود.

سیستم همپا هیچ مسئولیتی در مورد استفاده جعلی کاربران از ابزارهای پرداخت نخواهد داشت. در چنین شرایطی هیچ غرامت یا جبرانی به همران داده نمی‌شود.

سیستم همپا مسئولیتی در قبال خسارت‌ها و ضررهای شامل موارد زیر نخواهد داشت:

 • هرگونه اطلاعات نادرستی یا ناقصی که کاربر وارد کند.
 • هرگونه خطا در پرداخت هزینه سفر
 • لغو سفر توسط همران یا مسافر
 • هرگونه تقلب، اطلاعات جعلی، نقض وظیفه و نقض هریک از این شرایط توسط همران یا مسافر قبل، بعد و در طول سفر.

بجز در مورد تقلب، سرقت و پنهان کاری عمدی؛ سیستم همپا مسئولیتی در قبال هر گونه کسب وکار، از دست دادن مالی و اقتصادی، سود و پس انداز از دست رفته و….. برعهده نخواهد داشت.

از طرفی سیستم همپا مسئولیتی در قبال عدم پرداخت هزینه سفر و یا هزینه رزرو را نمی‌پذیرد مگر آنکه سیستم همپا پیامی را در رابطه با هزینه پرداخت نشده سفر و یا هزینه رزرو ظرف 3 ماه بعد از اتمام سفر فرستاده باشد. در قبال مرگ و یا آسیب دیدن و جراحت شخصی افراد در طول سفر سیستم همپا محدودیت و مسئولیتی نخواهد داشت.

– 4شرایط عمومی

4.1– سیستم تعلیق و یا عدم دسترسی به سایت

در صورتی که کاربر شرایطی که قبلا ذکر شد را رعایت نکند، بدون اطلاع قبلی کاربر سیستم همپا آن را شناسایی و بصورت موقتی و یا دائم دسترسی به بخشی از خدمات سایت و یا کل خدمات را قطع و تعلیق خواهد کرد.

4.2– مالکیت معنوی

قالب و محتوا سیستم همپا توسط جمهوری اسلامی ایران محافظت شده و کپی رایت بین المللی آن محفوظ است. همه‌ی حقوق از جمله حق تکثیر و مجوز مالکیت از آن سیستم همپا است. تمامی حقوق در رابطه با علائم تجاری ثبت شده و ثبت نشده در سایت وجود دارد.

امکان تکثیر، کپی برداری، بازدید و یا هرگونه استفاده برای مقاصد تجاری از سایت یا هر بخش از آن بدون اجازه کتبی و صریح سیستم همپا امکان پذیر نخواهد بود. همچنین استفاده از محتوای بخش‌های مختلف سایت نیز با اجازه صریح سیستم همپا ممکن است. بطور خاص استفاده از سایت به منظور داده کاوی، روبات‌ها، جمع آوری داده‌ها و استخراج اطلاعات مشابه ( چه یکبار و چه چند بار) از این سایت ممنوع می‌باشد.

4.3– محتوا ارائه شده توسط کاربران در سایت

با داشتن مجوز از سیستم همپا کاربران می‌توانند به محتوای سایت دسترسی داشته و از آن‌ها برای هر یک از دیگر اهداف کسب‌وکار سیستم همپا مورد استفاده قرار گیرد. کاربران باید از انتشار هرگونه محتوای توهین آمیز، گمراه کننده و یا هر مطلبی  که حقوق معنوی افراد را نقض کند (به عنوان مثال کپی رایت) به شدت خودداری کنند. کاربران مسئول مطالبی هستند که روی سایت قرار می‌دهند و هرگونه محتوایی که در تناقض با سیاست‌های سیستم همپا باشد خیلی زود شناسایی شده و در اسرع وقت از روی سایت حذف خواهد شد.

4.4– سایت‌های همکار

حق تکثیر هرگونه محتوا از سایت سیستم همپا در سایت‌های مشابه برای خود او محفوظ است. بطور خاص ممکن است تبلیغات در یک سایت مجزا و یا با همکاری سیستم همپا صورت گیرد و یا سایت دیگری با همین موضوع با همکاری سیستم همپا و یا شخص دیگری شکل بگیرد.

5– قوانین و حوزه قضایی

تمامی شرایط مطرح شده باید توسط قوانین جمهوری اسلامی ایران کنترل شود و هر گونه مسئله ایجاد شده در این رابطه منوط به صلاحدید قوه ی قضاییه ی جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌شود.

همران