فقط خانم‌ها

برخی از بانوان نگرانی‌هایی در مورد همسفری دارند، به سختی می‌توانند اعتماد کنند و مسیری را با شخصی همسفر شوند؛ برای حل این معضل، همپا امکانی را برای بانوان فراهم کرده که با فعال کردن گزینه‌ای با نام “فقط خانم‌ها”، هم‌سفران خود را به بانوان محدود‌ کنند. همپا این ویژگی را تنها برای فراهم کردن سفری با خاطر راحت‌تر برای بانوان، ایجاد کرده است.

فعال کردن گزینه «فقط خانم‌ها»:

کافیست در قسمت «حساب کاربری» گزینه «فقط خانم‌ها» را فعال نموده تا تنها بانوان در نتایج جستجو‌های بعدی برای شما نمایش داده شوند.

البته، آقایان به این گزینه دسترسی ندارند.