فقط خانم‌ها

برخی از بانوان گرامی نگرانی‌هایی در مورد همسفری دارند و به سختی می‌توانند اعتماد کنند و مسیری را با شخصی سفر کنند که از قبل نمی شناسند. لذا به منظور راحتی و آسایش خیال بانوان، همپا امکانی را برای ایشان فراهم کرده که با فعال کردن گزینه‌ای با نام “فقط با خانم‌ها همسفر میشون”، همسفران خود را به بانوان محدود‌ کنند.

فعال کردن گزینه «فقط با خانم‌ها همسفر میشوم»:

کافیست در قسمت پروفایل در زیر نام و نام خانوادگی خود “دیدین و ویرایش پروفایل” را بزنید، در صفحه ی جدیدی که باز شد در بخش “ترجیحات سفر” گزینه ی “فقط با خانم ها همسفر میشوم” را فعال کنید.

لازم به ذکر است که آقایان به این گزینه دسترسی نخواهند داشت.