نحوه درخواست و رزرو سفر توسط همپا (مسافر)

پس از ثبت نام و تکمیل پروفایل با طی مراحل زیر سفرتان را رزرو کنید.

در صفحه‌ی خانه به کجا سفر می کنید را لمس کنید.

شهر مبداء (شروع حرکت) و شهر مقصد (پایان حرکت) را مشخص نمایید.

جستجوی سفر را لمس کنید.

سفر دلخواه تان را انتخاب نمایید ( لطفا به روز سفر دقت کنید).

مشخصات سفر شامل قیمت هر صندلی، تعداد صندلی خالی، مدت زمان انتظار همران (راننده)، توضیحات سفر، پروفایل همران (راننده) و … را بررسی نمایید و در پایین صفحه، رزرو سفر را لمس کنید.

لازم به ذکر از که با مطالعه‌ی بخش دیگران چه می‌گویند می ‌توانید تجربه‌ی سایر همسفران آن همران (راننده) را بخوانید.

تعداد صندلی و نحوه پرداخت را مشخص نمایید.

جمع هزینه سفر نمایش داده می شود. رزرو نهایی را لمس کنید.

تایید درخواست سفر شما توسط همران (راننده) ممکن است مدتی زمان ببرد، لطفا صبور باشید.

توجه داشته باشید در صورتیکه هر چه فاصله ی زمانی رزرو سفر و ساعت شروع سفر بیشتر باشد امکان هماهنگی برای شما و همران (راننده) بیشتر خواهد بود. ترجیحا حداقل یکساعت پیش از شروع سفر، سفر مورد نظرتان را رزرو فرمایید.

پس از تایید درخواست سفر مورد نظر شما توسط همران (راننده)، اپلیکیشن اطلاع دهنده ای برای شما ارسال می کند.

به جهت تماس و هماهنگی با همران (راننده) اپلیکیشن همپا را باز کرده به قسمت سفرها بروید.

شماره همران (راننده) هم اکنون در اختیار شماست.

دکمه تماس را لمس و با همران (راننده) خود جهت هماهنگی نهایی تماس بگیرید.

با ثبت نظرات خود در رابطه با همران (راننده)، سفری که داشتید و …، دیگران را در انتخاب همران مناسب یاری کنید.


اگر باز هم سوالی در ذهنتان باقی مانده می توانید اطلاعات بیشتری را در این صفحه بخوانید.