اخبار

گفت و گوی اختصاصی کالاسودا با مدیر بازاریابی همپا

آینده همپا؛آینده ایران است گزارشگر :رویا پاک سرشت   جوان هستند و با استعداد و البته سرشار از امید و انگیزه مثبت. شاید برای همین است که شعارشان «تجربه خوش همسفری » است. شعاری پر از حس خوش و مثبت .صحبت بر سر یک استارتاپ ۲ ساله است که قرار است مثل نامش (همپا ) […]