لطفا از ابزارک برا گذاشتن منو استفاده کنید تجربه خوش همسفری - همپا شو

راهنمای برنامه ریزی سفر

  1. در این بخش در قسمت بالای صفحه مبدا و مقصد سفر شما نوشته شده، در پایین این بخش، در تقویم همپا روزهایی که در این مسیر قرار است سفر کنید را انتخاب کنید، در قسمت پایین تر ساعت حرکت خود را انتخاب کنید. دقت کنید که اگر بیش از یک روز از تقویم را انتخاب کرده اید، ساعتی که تنظیم می کنید، مربوط به حرکت در همه روزهاست. اگر مایل هستید که در روزهای مختلف، زمانهای حرکت متفاوتی داشته باشید، برای هر روز یک بار جداگانه باید سفرتان را ثبت کنید
  2. بعد از تنظیم ساعت، تعداد صندلی های خالی ماشینتان را وارد کنید، و مشخص کنید که برای هر صندلی چقدر هزینه میگیرید. photo606373469104483014
  3. اگر بیشتر از دو ماشین ثبت کرده اید، ماشینی که قرار است با آن سفر کنید را انتخاب کنید. در پایان با قبول قوانین سیستم همپا، و فشردن دکمه ثبت سفر، سفر شما ثبت میشود. دقت کنید این سفر، مربوط به مسیر رفت شماست. به همین منظور در مرحله بعد از شما پرسش میشود که می خواهید سفر بازگشت هم داشته باشید؟ اگر مایل باشید، مراحل قبل را برای مسیر برگشت هم باید تکرار کنید.

photo606373469104483012

سفر شما ثبت شده است، منتظر بمانید تا همپایانی که هم مسیر شما هستند، صندلی های شما را رزرو کنند 🙂