لطفا از ابزارک برا گذاشتن منو استفاده کنید تجربه خوش همسفری - همپا شو

راهنمای درخواست ها

هر زمان که همپایی برای همسفر شدن با شما درخواستی ارسال کند، اعلان آن به بخش درخواست ها ارسال خواهد شد.

شما در مقام یک همران با بررسی پروفایل فرد درخواست کننده، بعد از این که اطمینان یافتید هویت ایشان در سیستم همپا تایید شده‌ست، میتوانید درخواست همسفری ایشان را بپذیرید.

425637318_245763_7675952473197585477