لطفا از ابزارک برا گذاشتن منو استفاده کنید تجربه خوش همسفری - همپا شو

راهنمای تنظیمات

در این بخش دونوع اعلان مشاهده میکنید. اگر به رنگ سبز باشند، اعلانها برای شما ارسال میشوند. اگر مایل به دریافت اعلان ها نیستید میتوانید آنها را غیرفعال کنید.

426010665_77915_15731002439139955894

اعلانهای اپلیکیشن، این بخش شامل دو زیر بخش است:

اعلانهای امتیاز دهی : اگر کسی به شما امتیاز دهد، از طریق اپلیکیشن برای شما اعلان فرستاده میشود.

اعلان رزرو : اگر همپایی صندلی خودروی شما را رزرو کند، از طریق اپلیکیشن برای شما اعلان فرستاده میشود.

اعلانهای ایمیلی، شامل سه زیر بخش است:

اعلان ایجاد همسفری: زمانی که شما به عنوان یک همران، مسیری را ثبت میکنید برای سفر، ایمیل ثبت همسفری برایتان ارسال خواهد شد.

اعلان رزرو: اگر همپایی صندلی خودروی شما را رزرو کند، از طریق ایمیل برای شما اعلان فرستاده میشود.

ما اطلاعات به درد بخوری برای شما ایمیل می‌کنیم. این اطلاعات شامل: خبرهایی در زمینه :سفر کجا بریم؟"، "اخر هفته کجا بریم؟" و خبرهایی در زمینه فعالیت های سیستم همپا از قبیل برنامه های سفر، ایونت ها و تغییرات احتمالی که در اپلیکیشن قرار است رخ دهد، می‌باشد. با ما همراه باشید.